top of page

Het Taalverzorger Taalprogramma voor zorgverleners én zorgvragers

 

Goed gebruik van de Nederlandse taal is voor veel mensen die werken in zorg en welzijn een hele zorg! Met het Taalverzorger Taalprogramma is het mogelijk de taalvaardigheid binnen enkele maanden aanzienlijk te verbeteren. Niet door in een klasje te gaan zitten en studieboeken of online programma's door te werken, maar door actief in het werk bezig te zijn met taal. 


Het Taalverzorger Taalprogramma werkt met een aanpak waarin de taalvaardigheid via activiteiten met zorgvragers wordt vergroot. Zo vangt het programma twee vliegen in een klap: de taalvaardigheid van de zorgverlener neemt toe én activiteiten met de zorgvragers krijgen een invulling. 


Naasten, mantelzorgers, collega's en vrijwilligers kunnen bij het Taalverzorger Taalprogramma worden betrokken. 


Benieuwd naar deze compleet nieuwe aanpak in het vergroten én behouden van taalvaardigheid Nederlands?

Stuur een mail naar: taalverzorger@gmail.combottom of page